Social

Acțiunile din sfera socială au menirea de a crea un mediu propice dezvoltării și de a promova egalitatea de șanse. Pentru noi, asta înseamnă contribuția la crearea unui mediu de trai minim necesar, la acțiuni și măsuri prin intermediul cărora să se îmbunătățească sau soluționeze probleme ale membrilor societății.

Acasă de 100 de ani

Reabilitarea secției Pediatrie III

SĂNĂTATE ȘI MEDIU